SZKOŁA Z LOTU PTAKA


E-MAIL: 
sp1bielsko@op.pl

   

TELEFON I FAX: 
(033) 81-222-95 

 HISTORIA SZKOŁY NASZ PATRON ORGANIZACJA R. SZK. LOKALIZACJAKWARTALNIK "JEDYNKA"
 


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_szkolny

Czas trwania zajęć edukacyjnych  

L.P. LEKCJE PRZERWY

1.

715 - 800 800 - 810
2. 810 - 855 855 - 905
3. 905 - 950 950 - 1000
4. 1000 - 1045 1045 - 1105
5. 1105 - 1150 1150 - 1210
6. 1210 - 1255 1255 - 1305
7. 1305 - 1350 1350 - 1400
8. 1400 - 1445 1445 - 1455
9. 1455 - 1540 1540 - 1550
10. 1550 - 1635 1635 - 1645

PRZERWY REKREACYJNE: 1045 - 1105, 1150 - 1210

Organizacja roku szkolnego w naszej szkole:

Rozpoczęcie roku szkolnego   

 
Zimowa przerwa świąteczna        
Ferie zimowe /w woj. śląskim       
Wiosenna przerwa świąteczna    
Zakończenie roku szkolnego       

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych:


Godziny pracy szkoły:

Sekretariat szkoły:

poniedziałek –
piątek  800 – 1530

Pedagog i psycholog szkolny


Dni tygodnia
X
Pedagog
Małgorzata Ścieszka
Pedagog
Joanna
Wojtuś
PoniedziałekX    
Wtorek    
Środa    
Czwartek    
Piątek    

Świetlica

poniedziałek – piątek –  630 - 1635
(Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy).

Pielęgniarka szkolna


Dni tygodnia
 
Czas pracy
Poniedziałek  
Wtorek  
Środa  
Czwartek  
Piątek  

  Stołówka

Cena obiadów szkolnych: 5,50 zł /dla uczniów/

Uczniowie jedzą obiady w 2 turach:

1 tura -
1045 - 1105  

     2 tura - 1150 - 1210

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW ORAZ PŁATNOŚCI ZA OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU


Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII:

I półrocze:

Spotkania z rodzicami Data Godzina

II półrocze:

Spotkania z rodzicami Data Godzina

 

Klasyfikacja śródroczna oraz roczna:

I półrocze:

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - .
  /odp. nauczyciele przedmiotów/ oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. /odp. wych/
- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną   
  /odp. wychowawcy/ -
  Rodzice zobowiązani są podpisać informację o przewidywanych ocenach.
- Rada klasyfikacyjna śródroczna   – 
- Rada podsumowująca I półrocze – 
 

II półrocze:

- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - 
   /odp. nauczyciele przedmiotów/ oraz nagannym zachowaniu na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
   /odp. wychowawcy/.
- Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień przed radą klasyfikacyjną 
   /odp. wychowawcy/ -
   Rodzice zobowiązani są podpisać informację o przewidywanych ocenach.
- Rada klasyfikacyjna roczna           –
- Rada podsumowująca II półrocze –


Cykl imprez integrujących szkołę ze środowiskiem lokalnym
:

Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

 • Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej 
  Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

 • Program profilaktyki wg Kołodziejczyka "Spójrz Inaczej".

 • Szkolny Program Profilaktyczny.

Inne ważne informacje:

 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz wchodzenia na piętra, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne (wyjątkowo po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni lub w sekretariacie.

 • Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz
  po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

 • Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców lub osobiście
  przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Informujemy, że parking szkolny przeznaczony jest dla pracowników szkoły. Prosimy nie parkować samochodów przed bramami wjazdowymi do szkoły.

Rodziców oraz inne osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły proszone są o wchodzenie do szkoły przez szatnię, głównym wejściem można wchodzić tylko do sekretariatu.

Zapraszamy wszystkich do udziału w realizacji naszych przedsięwzięć
dydaktyczno-wychowawczych.

 
 


PROGRAMY:
 

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY BIEŻĄCE


DOKUMENTY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

KLASY I WYCHOWAWCY

ZESTAW PROGRAMÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN LEKCJI


KALENDARZ IMPREZ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

NASZE SUKCESY

FOTOGALERIA

ŚWIETLICA


BIBLIOTEKA

REKRUTACJA DO KLASY I

PEDAGOG SZKOLNY


BEZPIECZNY INTERNET

KARTA ROWEROWA


DORADZTWO ZAWODOWE

GRY EDUKACYJNE

PRZYDATNE LINKI

RADA RODZICÓW


ARCHIWUM SP1 2006-19


GODZINY PRACY
sekretariatu szkoły
800-1530


OCHRONA NAUCZYCIELA
JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail;
iod.sp1@mzo.bielsko.pl


INFORMACJE O SZKOLE:


http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/http://www.mzo.bielsko.pl/
 


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bohaterów Westerplatte
 43-300 Bielsko-Biała  ul. Józefa Rymera 2  woj. śląskie